Jag rakar mig inte ofta och har därför inte behov av blad så ofta?

Rakning är en personlig grej och vi har därför gjort Barberklingen så flexibelt som det helt enkelt är möjligt – just för att vi ska passa allas behov. Du kan när som helst pausa ditt medlemskap eller senarelägga dina försändelser via kalendern på din profilsida.